Your search results
Slide 1

 آکادمی تالی پارک

آکادمی تالی پارک یکی از گروه‌های زیرمجموعه گروه تالی پارک است که با هدف گسترش و ارتقا دانش در صنعت ساختمان تاسیس شده است. یادگیری همواره یکی از دغدغه‌های تالی پارک بوده و در طی سال‌ها اعضای این گروه سعی کرده‌اند که دانش و مهارت خود را در زمینه ساخت و ساز و مدیریت به روز کنند. اما تنها دغدغه، یادگیری نیست بلکه با توجه به نقایص علمی که در این صنعت وجود دارد، آموزش و یاددهی نیز به عنوان ارزش اصلی آکادمی و یکی از ارزش‌های گروه تالی پارک مطرح می‌شود..

ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها

آکادمی تالی پارک به عنوان یکی از گروه‌های زیرمجموعه هلدینگ تالی پارک، در راستای رسیدن به هدف خود یعنی آموزش صنعت ساختمان، برگزاری دوره‌هایی جامع با برترین اساتید این حوزه را به عنوان وظیفه و ماموریت خود تعیین کرده است.

Taly Academy

Compare