Your search results

آریا سازه تالی

آریا سازه تالی

آریا سازه

نمای کلی آریا سازه تالی

شرکت آریا سازه تالی یکی از سرمایه‌گذاران گروه تالی پارک می باشد. این شرکت به عنوان پیشرو در سرمایه‌گذاری صنعت ساخت و ساز تاسیس شده و سال‌ها در این زمینه سوابق موفقیت دارد.
در راستای اهداف گروه تالی پارک، این شرکت وارد عرصه بازرگانی شده است و فعالیت اصلی شرکت آریا سازه تالی سرمایه گذاری و تجارت در صنعت ساختمان می‌باشد.

ماموریت و مسئولیت

شرکت آریا سازه تالی در راستای گسترش فعالیت گروه تالی پارک در زمینه بازرگانی، اقدام به فعالیت‌هایی در این زمینه می‌کند.

Compare