Your search results
Slide 1

رایمندان تالی پارسه

شرکت فناوری اطلاعات رایمندان تالی پارسه به عنوان بازوی تحول و نوآوری دیجیتال گروه تالی پارک بوده و ماموریت آن ایجاد سازمانی در قواره عصر دیجیتال از طریق برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و پیگیری طرح‌ها و اقدامات توسعه‌ای و تحولی نشات گرفته از پتانسیل‌ها، رویکردها، روش‌ها و ابزارهای عصر دیجیتال است. در همین راستا، رایمندان در نظر دارد سازمان را به سمتی حرکت دهد که مناسب عصر دیجیتال باشد. سازمانی که عملکردی قابل دفاع و پیشرو در فضای رقابتی و نوآورانه معاصر داشته باشد.
تمرکز رایمندان بر روی نقشه‌های ذهنی، اهداف و راهبردها، ساختارها، سرمایه‎‌ای انسانی، فرایندها و روش‌ها، و همچنین روی ابزارها و فناوری‌هاست و در نهایت خروجی اصلی برنامه‌های رایمندان سازمانی است که چابک، نوآور، یادگیرنده، هوشمند، کل‌گرا، فرایندمحور و داده محور با منابع انسانی دارای مهارت و انگیزه بالا باشد.

ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها

گروه تالی بعنوان مرجع صنعت ساختمان در زمينه ساخت، بهره‌برداری و مديريت تخصصی ساختمان شناخته می‌شود که با تکيه بر تجارب طولانی فنی و تخصصی، استفاده از کليه ظرفيت‌های فناورانه موجود و مديريت نظام‌مند، حفظ روحيه پاسخگويی/ رقابتی ، با تکيه بر تامين و توسعه کادر تخصصی و پشتيبانی بالغ خود؛ سعي برتامين کليه نيازهای مشتريان حقيقی و حقوقی با استانداردهای بين‌المللی دارد. درواقع اصلی‌ترین ماموریت رایمندان تالی پارسه ارائه‌‎ی راهکارهای تحول‌آفرین دیجیتالی در صنعت ساختمان است.

Raymandane TalyParse

Compare