Your search results

مدیران شرکت

موسسین و اعضای هیات مدیره گروه تالی پارک نگاهی ویژه به موضوع کسب و کار و مدیریت داشته و در صنعت ساختمان آن را جلوه‌ای تازه داده‌ا‌ند. «تخصص گرایی و مسئولیت پذیری» اصول کلی مدیریت راهبردی در گروه تالی پارک است.

مدیران ارشد گروه، دو رویکرد جدی را سرمشق فعالیت‌های خود دارند:
1- تخصص‌گرایی و انجام امور به صورت علمی:بهرمندی از تیم متخصص و حرفه‌ای در سرمایه انسانی سازمان و تعامل عالی و حرفه‌ای با مشاوران زبردست و به‌نام.
2- رعایت ارزش‌های انسانی و رفتار اخلاق مدارانه: رویکرد در خصوص شرکا، مشتریان و پرسنل(سرمایه‌های انسانی سازمان) با وسواس زیاد در خصوص رعایت اصول و ارزشمندی انسانی همراه ومراعات اخلاق، شرط اول فعالیت‌هاست.

dr-alireza-bidar

دکتر علیرضا بیدار

معاونت نظارت کیفی و عضو هیئت مدیره

شرکت بیدار سازه تالی و گروه تالی پارک

dr-reza-bidar

دکتر رضا بیدار

رئیس هیات مدیره و معاونت توسعه کسب و کار

شرکت بیدار سازه تالی و گروه تالی پارک

dr-davod-bidar

دکتر داوود بیدار

مدیرعامل و و عضو هیات مدیره

شرکت بیدار سازه تالی و گروه تالی پارک

Compare